ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

•Βελτιωμένη ιπποδύναμη
•Βελτιωμένη ροπή
•Βελτιωμένη & άμεση απόκριση γκαζιού
•Ομαλότερη παροχή ισχύος
•Ασφαλέστερη προσπέραση
•Μείωση κατανάλωσης καυσίμουECONOMY REMAPPING


DPF REMOVAL

Χρησιμοποιούμε διάφορες μεθόδους για να απενεργοποιήσουμε την αναγέννηση των συστημάτων DPF. Μετά από επιτυχή τερματισμό λειτουργίας, το φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί από το σύστημα εξάτμισης χωρίς να προκαλέσει κωδικούς σφάλματος ή limp mode. Η υπηρεσία αυτή αφορά σε αυτοκίνητα αγώνων (εκτός κυκλοφορίας).


EGR REMOVAL

Για να απενεργοποιήσουμε τη βαλβίδα EGR, χρησιμοποιούμε διαφορετικές λύσεις για διαφορετικά μοντέλα. Με την απενεργοποίηση της, η EGR δεν προκαλεί άλλα προβλήματα, ο κινητήρας θα είναι πιο αποδοτικός με καλύτερη οικονομία καυσίμου. Η υπηρεσία αυτή αφορά σε αυτοκίνητα αγώνων (εκτός κυκλοφορίας).


ADBLUE/SCR REMOVAL

Απενεργοποίηση λειτουργείας του  συστήματος ADBLUE/SCR . Μετά την επιτυχή διακοπή λειτουργίας, ολόκληρο το σύστημα AdBlue μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς κωδικούς βλαβών δεδομένων ή SAFE MODE. Η υπηρεσία αυτή αφορά σε αυτοκίνητα αγώνων (εκτός κυκλοφορίας).


LAMBDA/02 REMOVAL

Εάν έχει αφαιρεθεί ο καταλύτης, μπορούμε να απενεργοποιήσουμε το δεύτερο λάμδα, αλλά ο πρώτος αισθητήρας λάμδα θα ελέγχει ακόμα την τροφοδοσία και θα διατηρεί τις σωστές τιμές λάμδα και δεν θα ανιχνεύσει χαμηλή απόδοση από τον καταλύτη που λείπει. Η υπηρεσία αυτή αφορά σε αυτοκίνητα αγώνων (εκτός κυκλοφορίας).


ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MAF

Ο MAF είναι ένας πολύ σημαντικός αισθητήρας ρύθμισης των καυσίμων, αλλά μερικές φορές (σε αυτοκίνητα με πρόγραμμα) η ανάγνωση του MAF επιτυγχάνει μέγιστη τιμή και αγγίζει την μέγιστη επιτρεπόμενη τάση που διαβάζεται από την καταγραφή σφαλμάτων από τον αισθητήρα.


HOT/WARM ENGINE START

Ορισμένα αυτοκίνητα έχουν σφάλμα στο λογισμικό ECU προκαλώντας μεγάλο πρόβλημα στην εκκίνηση του κινητήρας όταν είναι ζεστός. Η αντικατάσταση της μίζας θα βοηθήσει, αλλά προσφέρουμε εναλλακτική λύση για να το διορθώσουμε μόνο με την αλλαγή του λογισμικού.


INTAKE/SWIRL FLAPS

Ορισμένα αυτοκίνητα έχουν προβλήματα με τα flaps και τα έξοδα επισκευής είναι υψηλά, μπορούμε να απενεργοποιήσουμε τα πτερύγια αποσυνδέοντας τα και αφαιρώντας τη λειτουργικότητά τους.


DTC REMOVAL

Μπορούμε να αφαιρέσουμε και να απενεργοποιήσουμε οποιοδήποτε κωδικό βλάβης διαγνωστικού ελέγχου (DTC) από τη Μονάδα Ελέγχου του Κινητήρα ο οποίος σας προβλήματα (για παράδειγμα ενδεικτική λυχνία του κινητήρα ή safe mode). Όταν ο κωδικός DTC είναι εκτός λειτουργίας, το αντίστοιχο εξάρτημα μπορεί να αφαιρεθεί.


START-STOP DISABLE

Η λειτουργία START-STOP μπορεί μερικές φορές να είναι πολύ ενοχλητική, καθώς κάθε φορά που οδηγείται το αυτοκίνητο θα πρέπει να την απενεργοποιείτε για να αποφευχθεί το σβήσιμο του κινητήρα. Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε αυτή τη λειτουργία.


RPM REV LIMITER

Κάθε όχημα διαθέτει δικό του περιορισμό στροφών κινητήρα. Μπορούμε να μειώσουμε ή να αυξήσουμε αυτόν τον περιοριστή όπως επιθυμείτε.


IMMOBILIZER

Προγραμματισμός της λειτουργείας του immobilizer του αυτοκίνητου καθώς και απενεργοποίηση του  (σε αυτοκίνητα αγώνων-εκτός κυκλοφορίας), μεταφορά δεδομένων μεταξύ εγκεφάλων καθώς και αρχικοποίηση (μετατροπή σε κατάσταση καινούργιου έτοιμο για προγραμματισμό) .